Project
Ganshoren
Chopin

Terug naar alle projecten
Locatie:  Ganshoren
Bestemming:  Residentieel

Heel recent heeft Groep Bouwen zich geëngageerd om een residentieel project op te starten in de Brusselse deelgemeente Ganshoren langs de Negen Proviciënlaan. Groep Bouwen heeft zich in deze geassocieerd met Groep Caenen die het terrein aankochten en een recht van opstal hebben gegeven aan groep Bouwen.

Het terrein is gelegen in een rustige wijk, maar tegelijk in de onmiddellijke nabijheid van het Basilix Shopping Center en het station Sint Agatha Berchem. Achteraan grenst het project aan een trage fiets- en wandelverbinding door het Populierenbos.

De bouwaanvraag voor 26 appartementen met een totale oppervlakte van ca 2.350 m² en 24 ondergrondse parkings werd ingediend. Gezien de contouren ervan overeenstemmen met de reeds bestaande verkavelingsvergunning, mag deze stedenbouwkundige vergunning spoedig verwacht worden.